Z nás jsme ty n?kdo

Jsi jeden z nás

A tak vem co se dá
t?eba jen smutnou tvá?
nejsme spanilou tmou
jsme jeden z nás

Že ?isté je jen srdce
které slzy nalít zas má?
Za?ne op?t v??it tomu,
že p?estává znát jednoho z nás?

Slyším, že znáš

A tak vem co se dá
t?eba jen mrtvou plá?
p?es ni p?jdem dál a dál
jsme jeden z nás

A tak vem co se dá
t?eba jen pravdu znát
je v ní jenom žár
jsme jeden z nás

Že ?isté je jen srdce,
které slzy nalít zas má?
Za?n? op?t v??it tomu,
že p?estává znát jednoho z nás?

Jsi jeden z nás


Petr Hons
« zpět