V nálad?

Ruce na krku, koukám na tebe
ruce na o?ích, propadám se do sebe
ležím na zemi v mojí nálad?
nemluvím k sob?, mé podob?

Tak n?jak zkouší m? po?ád
nevím kudy... kam se schovám
to?í se se mnou dokola
za st?nou se jí neschovám

Co p?ichází n?kdy za tebe
dá se malovat jenom na nebe
a kolikrát ji v ústech zav?eme
potom všechno je a bylo probd?né

Tak n?jak zkouší m? po?ád
nevím kudy... kam se schovám
to?í se se mnou dokola
za st?nou se jí neschovám

Na ?ásti nás rozláme
jako suchý strom v ní žijeme
známe tu bolest, pramen v nálad?
ty ruce z o?í nikdy nedáme?

Tak n?jak zkouší m? po?ád


Petr Hons
« zpět