Vždy? sta?í

Vždy? sta?í
jen oby?ejný smutek a plá?
Vždy? sta?í
jen oby?ejný smutek a plá?
Bezmezná samota a hluboký vryp
do rozechv?lé duše a touha

P?es všechna slova
P?es všechna písma
P?es všechny pravdy
P?es všechno dané
P?es všechno svaté
P?es nehybno nehybné

Prohlédnout až na dno,
kde v??nosti
vine se
nej?istší byst?ina


Dušan Vozáry
« zpět