Ve?er na zámku

Je chladná p?lnoc

Ve?er na zámku, na lyru naposled hrál
u krbu ruce si h?ál
ze stolu láhev spadla
usnul a procitl hned

Lou?e už svítí

Tím nádvo?ím jdu š?astný s ní
ty budeš láskou poslední
jsou pohledy, které mne zvou
ve stínu zdi jsme schovaní
chci s tebou vid?t oblohu
?íst, jak osud nad?lí nám

V chodbách se ztrácíš

Ve?er na zámku, kde po?ád hledat t? mám
já usnout nemohu sám
ze zem? st?epy zbírám
slavnost se blíží konci

Z?sta? vždy? svítá

Je prázdný sál, ?erný ko?ár
odjíždí odsud první hosté
tv?j prsten si do kapsy dám
a jistý plán ud?lám
abych t? vid?l ješt? jednou
jsou zav?ené dve?e zámku


Petr Hons
« zpět