Noc je jako ...

Výk?ik do dlaní, nemusíš se bát
srdce zabolí, pohled, který máš

Noc je jako den v modré zá?i
noc je jako den vyschlých mo?í
noc je jako den v bílé tvá?i dál

Krásné zátoky do kterých vplouváš
první životy, první ve?er spát

Noc je jako den v modré zá?i
noc je jako den vyschlých mo?í
noc je jako den v bílé tvá?i dál

Mezi ob?ma ?lov?k za?íná
tma je bezedná, barvou pohaslá

Noc je jako den v modré zá?i
noc je jako den vyschlých mo?í
noc je jako den v bílé tvá?i dál

Nechci p?ehlédnout všechno v srdci
chci si vzpomenout na pocit krásný
jen se nadechnout sv?tla v noci zá?í


Petr Hons
« zpět