Nepoví

Jak t?žce se dýchá
tak vykoupený se zdá
podoby odvíjí
pocit, že klí?í má

osud ví
jak r?že opadává
dlouze si odpovídá
hranice zapálená
jí v sob? srdce otevírá

osud ví
pohladí i ublíží
nepoví
jak sv?ty odplouvá
on námi plyne zase k nám
u sebe samého
jen vzdychá nebo na?íká
osud ví
pohladí i ublíží
nepoví


Petr Hons
« zpět