Balada

Jaké, jaké, jaké št?stí máš
pro? jsem, pro? jsem Tebe málo znal
je to, je to zp?sob mého Já
chápeš ?iny prošlých denních ztrát
vem to, vem to, vem to dál a dál
kdo jsi, kdo jsi, kdo jsi, že T? mám
komu ?íkáš lásko, lásko má
chráním Tvojí krásnou cennou tvá?

M?ním, m?ním, m?ním místa v srdci Tvém
stylem velkých mrak? na nebi
hledám, hledám, hledám jednu z cest
ukaž, ukaž, ukaž mi ji dnes
sv?tla jitra v mlhách stojí dál
?ekám, ?ekám v ránech nad Tebou
probu?, probu? o?i z nocí svých
sp?chám, sp?chám, sp?chám po cestách

Tvoje krása zá?í, Slunce jas
zlato byst?in horských srovnávám
lávy, lávy, lávy lidských jmen
k?i?et, k?i?et, k?i?et Tvoje nesmím jen
vrátím sebe zase kam pat?ím


Petr Hons
« zpět