Vyznání

St?ny dvou t?l, odkrývá bolestn? dál
v?n? zrání
v pustých nám, temných o?ích
zbyl vlá?ný slib, barvou tvých chyb,
než ?eknou
strom ten náš cit, jak kv?t co zní
vzal sebou
v tichu zá?í
slabost t?l, jenž na okraj jde
psího vína, co kolem nás
jak láska zná
to?í se dál, naposled vám ... je zlou
nemusí brát, sta?í co má ... je tvou

Jsou mých povzdech?
jsou tvých pr?zra?ností
jsou mých dotek?
jsou tvých hledání nás ... v odvaze žít

B?ehy jsou z nás
bodem tím jsme, na každém z nich
kde touží srdce je mást
otev?ou ?ást
plod?m v??ným, zralým, krásným
... už jdou
tichý p?elet lásky slyší ... co jsou

jsou mých zpov?dí
jsou tvých vyznání nám
jsou mých prožitk?
jsou tvých srovnávání
jsou mých zatm?ní
jsou tvých poznání
jsou mých záchv?v?
jsou tvých nekone?ných zapom?ní


Petr Hons
« zpět