Dávná zem

Najdu hv?zdy, r?že, sochy pr?hledné
o?i vzhlíží vzh?ru
padá déš?
hledaný
oblak ko?ské hlavy, na nebi
dary dávných zemí, pod svící
prsty sluncí zlatých, ozv?ny
koho chrání kapky

Kolik krok? život musí, život musí mít
a trhá plátna, plátna skutku
kterým necht?l být
ta kolik nocí, nocí t?žších
projít ješt? m?l
schody z prachu rozfoukám-li
najdu si sv?t
hledané
hlasy t?ní chladných, na mých rtech
stromy v?ní k?ehké, na b?ezích
údiv pta?ích roj?, zahlušen
ranní záblesk sv?tla, opžd?n


Petr Hons
« zpět