Aha
Na vahách se houpá osud
zakletý
Na bojištích padlí žijí
v??ní jsou
Pro zít?ejší jas té vášn?
oslepnou
Ve tvá?ích jsou vryté vrásky
v zemi strom

... Aha ...

Nevidíme v?era, zítra
jenom te?
Co bylo
V o?ích s?ítat dál budeme
Narozené nové kv?ty
netrhat
Jako kámen na dn? ?eky
žijí dál

... Aha ...

Nahromadí se nám d?vod
nem?nný
Živi jsme i zítra stále
náhodou
Není lehké poznat vážnost
ano, ne
Každý se sám sebe zeptá
nakonec

... Aha ...
Petr Hons

« zpět