Prohlášení zaslané panem Denišem 8. 3. 2002 s prosbou o zveřejnění.
KAREL DENIŠ: OCEÁN 2002?

     V posledních týdnech dochází k podivuhodné hře. Ač jsem nic neřekl, nenapsal a neposlal kamkoli, byl jsem přihlášen do Fan Clubu, nacházím na různých internetových místech "svá" prohlášení, je "se mnou" polemizováno či jsem vyzýván ke stanovisku, to vše na téma Oceán!

Trvale se snažím být nikým a ničím nemanipulovaný, tedy ani tyto - byť možná i dobře míněné - snahy se mnou operovat nemohu nechat bez odezvy:
Hudební a lidské příběhy se jmény Oceán, Shalom a Petr Muk hrají v mém životě podstatnou roli už od roku 1984. Tvoří jeho nádhernou, někdy konfliktní, většinou triumfální, vždy ale velmi důležitou součást. Snad se tedy mohu vyjádřit k aktuálnímu dění, navozujícímu pocit návratu či nového života kapely Oceán. Fandové a novináři na takové signály reagují logicky se zvýšenou citlivostí, neboť - i po deseti létech od ukončení činnosti - tento originální českobudějovický soubor patří právem k historicky nejkultovnějším postavám naší hudební scény.

     Jsem si jist, že Dušan, Honza a Petři nepřipustí nic, co by nevycházelo z jejich opravdu existující nové lidské a hudební blízkosti. Nedovedu si totiž představit, že by nesoudně oddaný organizátor či zazobaný sponzor mohli být jediným důvodem ke koncertu, turné, písni či desce. Za sebe prohlašuji jasně: nevidím v tuto chvíli žádné nepochybné náznaky, neslyšel jsem ani tón, nemám hodnověrné informace o společném přání vrátit čas. Pokud by to snad mělo být umělé, nepodložené spontánností a kvalitním hudebním materiálem, pak raději ať není nic: starý Oceán už místo v našich srdcích má navždy jisté.

     Osud mi s nimi již dopřál setkání: tak, jak se naše cesty protnuly tehdy, se to může stát i příště, budu připraven. Nemám však v úmyslu vzbuzovat kýmkoli a čímkoli vyvolané falešné představy. Přihodí-li se snad ten zázrak, že původní společná energie, chuť a schopnost předávat naději se obnoví, moc si přeji být první, kdo bude zase u toho.

     Do té doby však žádám všechny, aby mne vynechali z mnou neiniciovaných, neznámých, či dokonce proti mé mysli definovaných aktivit a prohlášení, děkuji.

     Zdravím všechny opravdové Oceánské,

                                                                                                    Karel Deniš< zpět